Osoby uprawnione do tatuowania psów
 

Związek Kynologiczny w Polsce - Polski Kennel Klub - powstał w 1938 roku, a następnie reaktywował swoją działalność w 1948 roku. Jest organizacją skupiającą hodowców, właścicieli i miłośników psów rasowych.

Oddział w Zabrzu powołany został uchwałą Zarządu Głównego z dnia 12.02.1984 r.
W dniu 25.03.1984 r. odbyło się pierwsze w historii Oddziału walne zgromadzenie członków, na którym Zarząd Główny reprezentowali: wice-przewodnicząca Zarządu Głównego Genowefa Ratajczak oraz Lubomir Smyczyński i Eryk Nowak. W trakcie I Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału w Zabrzu wybrany został zarząd oddziału:
 

Przewodniczący Alfred Maślanka
Wice-przewodniczący ds. organizacyjnych Kazimierz Ślusarek
wice-przewodniczący ds. hodowlanych Jerzy Filar
skarbnik Helena Madej
sekretarz Elżbieta Prusak