Od 2002 roku w naszym oddziale prowadzony jest ranking osiągnięć wystawowych. Poniżej zamieszczony jest regulamin tego rankingu.

Walne Zgromadzenie Członków Oddziału w Zabrzu w dniu 16.03.2008 r. uchwaliło zmiany w zasadach punktowania osiągnięć psów do rankingu Oddziału. Zróżnicowano punktację za wystawy w kraju i za granicą Polski - dodano tabele 1A oraz 2A. Przyjęto zasadę, że punkty za wyniki osiągnięte do 31.12.2007 r. nie podlegają przeliczeniu. Nowe tabele stosowane będą od nowego sezonu wystawowego, to znaczy od 01.01.2008 r.


REGULAMIN RANKINGU  (plik MS Word)

PUNKTACJA  (tabela - plik PDF)


Wyniki rankingu: 
                             TOP TEN 2015     TOP TEN 2014     TOP TEN HISTORYCZNY 2014    

                             TOP TEN 2007     TOP TEN 2005     TOP TEN 2004     TOP TEN 2003     TOP TEN 2002