Sekcje


Przewodnicząca Oddziałowej Komisji Hodowlanej – Anna Rożniatowska, tel. 601 44 26 19

Wiceprzewodnicząca Oddziałowej Komisji Hodowlanej – Anna Rajs, tel. 509 946 716

Sekretarz Oddziałowej Komisji Hodowlanej - Anna Cheba


Sekcja psów pasterskich (FCI 1) – Ireneusz Wojciech Picheta

Sekcja molosów i sznaucerów (FCI 2) – Robert Adamek

Sekcja terierów (FCI 3) – Adam Stasiak

Sekcja jamników i gończych (FCI 4, FCI 6) – Anna Rajs

Sekcja wyżłów (FCI 7) – Anna Cheba

Sekcja płochaczy (FCI 8) – Anna Rajs

Sekcja psów do towarzystwa (FCI 9) – Izabela Oberska

Sekcja szpiców i chartów (FCI 5, FCI 10) – Anna Rożniatowska


pozostali członkowie OKH:
Olga Cheba, Stanisław Hendryk, Małgorzata Ciecierska-Hendryk, Marta Śnieżek-Wieloch.