Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów


Planowane terminy egzaminów - 2016:

03.12.2016  -  PT, IPO, testy psychiczne