Skład władz Oddziału w Zabrzu, wybranych w trakcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 26.03.2022 r.


ZARZĄD ODDZIAŁU

Przewodnicząca Zarządu Anna ROŻNIATOWSKA
V-ce Przewodnicząca d/s Organizacyjnych Anna RAJS
V-ce Przewodnicząca d/s Hodowlanych Robert ADAMEK
Skarbnik Michał DAMULEWICZ
Sekretarz
Iwona PAPROCKA
Członkowie Zarządu


Zastępcy
Anna CHEBA
Janusz WOŹNY

Andrzej Pieczyrak
Katarzyna Lisowska

 

 
ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodniczący
Olga CHEBA
Wiceprzewodnicząca
Marta ŚNIEŻEK-WIELOCH
Wiceprzewodnicząca
Dominika DYGAS
Członkowie


Zastępca
Katarzyna WOŹNY
Kinga KRUSZNIEWSKA

Beata Bednarczyk
 
 
RZECZNIK DYSCYPLINARNY PRZY ODDZIAŁOWYM SĄDZIE KOLEŻEŃSKIM

Małgorzata CIECIERSKA-HENDRYK
 
 
ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący
 
Stanisław HENDRYK
Sekretarz
 
Ewa WANECKA
Członek
 
Piotr OSTROWSKI
Zastępcy
 
Piotr Bednarczyk
Joanna Wesołowska