XXXVI Krajowa Wystawa Psów Rasowych
Gliwice, 11.10.2015 r.

Katalog powystawowy  (PDF) >>
Wyniki konkurencji finałowych  (PDF) >>


Wyniki rankingu Oddziału w Zabrzu

Wyniki rankingu TOP TEN (PDF) >
Wyniki rankingu historycznego TOP TEN (PDF) >


Składka członkowska 2015
Zarząd Oddziału przypomina o konieczności opłacenia składki członkowskiej za rok 2015 w terminie do dnia 31.12.2015.


Ranking Oddziału TOP TEN
Wszystkich członków Oddziału zainteresowanych zgłoszeniem swoich psów do rankingu osiągnięć za rok 2015 prosimy o kontakt z p. Magdaleną Holką mail: ranking.zkwpzabrze@gmail.com
Punktacja za rok 2015 naliczana będzie na podstawie skanów kart ocen. Termin przesyłania danych do rankingu upływa 28.02.2016, wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Oddziału do dnia 20.03.2016. Wręczenie nagród dla najlepszych psów odbędzie się podczas konkurencji finałowych XXXVII Wystawy Psów Rasowych w dniu 10.04.2016 r.


Badanie profilu DNA
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r. - jako jednego z wymogu hodowlanego -
badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury / załączniki: nr 14, 14a. więcej >

UWAGA !  Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu18.02.br. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.
Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.


Zarząd Oddziału przypomina, że warunkiem uczestnictwa psa w imprezach organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce jest opłacenie przez właściciela składki za rok bieżący.

Od dnia 01.02.2013 roku wpis uprawnień hodowlanych do rodowodu dokonywany jest pod warunkiem przedstawienia psa/suki do weryfikacji numeru chipu lub czytelnego tatuażu.

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >