Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom Oddziału o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2014 - 70 zł.
Zgodnie z par. 18 pkt. 2 Statutu - członkostwo ustaje w przypadku nieopłacenia składki za rok bieżący do końca danego roku.
Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto:
Volkswagen Bank 92 2130 0004 2001 0409 0411 0001


Zarząd Oddziału przypomina właścicielom suk hodowlanych i reproduktorów, że do końca listopada należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym formularz PIT 6 (Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej).


Zarząd Oddziału przypomina, że warunkiem uczestnictwa psa w imprezach organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce jest opłacenie przez właściciela składki za rok bieżący.


Od dnia 01.02.2013 roku
wpis uprawnień hodowlanych do rodowodu dokonywany jest pod warunkiem przedstawienia psa/suki do weryfikacji numeru chipu lub czytelnego tatuażu.


KOMUNIKAT ZG ZKwP

w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >


 
Uwaga zmiana nr konta !

VOLKSWAGEN BANK Direct
92 2130 0004 2001 0409 0411 0001