WAŻNE KOMUNIKATY

Od 9 czerwca 2020 r. przywracamy stacjonarną pracę biura Oddziału. Ponieważ sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju nie zmieniła się, dlatego inaczej organizujemy pracę. Uruchomiliśmy dodatkowy numer telefonu: 663 352 628. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia dogodnej dla Państwa i dopasowanej do możliwości lokalowych godziny wizyty w naszym biurze. Aby uniknąć kolejek i zgromadzenia zbyt wielu osób w jednym czasie zarezerwujemy dla każdego z Państwa odpowiedni przedział czasowy na załatwienie swoich spraw członkowskich.
Prosimy wchodzić pojedynczo, w sekretariacie może przebywać tylko 1 osoba.
Telefon: 663 352 628


Zarząd Oddziału w Zabrzu ZKwP, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, wprowadza opisane niżej tymczasowe zasady postępowania w sprawach hodowlanych.

1. Zawiesza się do odwołania przeprowadzanie przeglądów miotów i hodowli, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt j. Regulaminu Hodowli Psów Rasowych

2. Metryki dla szczeniąt wydawane będą na podstawie pisemnego wniosku hodowcy (do pobrania >  PDF  EXCEL) i przesłanych pocztą elektroniczną do Oddziałowej Komisji Hodowlanej skanów dokumentów wymienionych w § 20 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, to jest: Karty Krycia, Karty Miotu, potwierdzenia znakowania szczeniąt. Szczegółowe zasady opisano w Komunikacie OKH - więcej (PDF) >
Warunkiem wydania metryk jest dostarczenie kompletu prawidłowo wypełnionych i podpisanych druków oraz uiszczenie wymaganych opłat (przelewem na rachunek Oddziału w Zabrzu).

3. Uprawnienia hodowlane nadawane będą psom i sukom na podstawie pisemnego wniosku (do pobrania >  PDF  EXCEL) właściciela i skanów odpowiednich dokumentów, przesłanych pocztą elektroniczną do Oddziałowej Komisji Hodowlanej. Szczegółowe zasady opisano w komunikacie OKH - więcej (PDF) >

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZELEWÓW
Płatności przelewem na konto Oddziału muszą być dokładnie opisane - kto i za co dokonał wpłaty (rodzaj towaru). Przykładowo "karta krycia 1x, karta miotu 1x, metryki 6x, Janina Kowalska". Brak takiego opisu spowoduje, że wpłacający będzie musiał wysłać mailem oficjalne sprostowanie do przelewu (wymogi księgowości). Prawidłowo opisane przelewy zaoszczędzą Państwu i nam dodatkowej pracy.

Zarząd Oddziału w Zabrzu informuje, że wobec zagrożenia rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem Covid-19 odwołał:
- Mistrzostwa Polski IGP w Bycinie, zaplanowane na 3-5.04.2020 r.
- II Krajową Wystawę Cane Corso, zaplanowaną na 11.06.2020 r.

Po unormowaniu się sytuacji epidemiologicznej w Polsce ustalone zostaną nowe terminy dla obu wydarzeń.

Oddział w Zabrzu zaprasza na imprezy organizowane w roku 2020:

45. Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Gliwicach, 03.10.2020 r.

46. Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Gliwicach, 04.10.2020 r.

Zarząd Oddziału przypomina, że warunkiem uczestnictwa psa w imprezach organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce jest opłacenie przez właściciela składki za rok bieżący.

Od dnia 01.02.2013 roku wpis uprawnień hodowlanych do rodowodu dokonywany jest pod warunkiem przedstawienia psa/suki do weryfikacji numeru chipu lub czytelnego tatuażu.

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >


 Konto bankowe oddziału:

Volkswagen Bank
92 2130 0004 2001 0409 0411 0001