World Small Animal Veterinary Association i Związek Kynologiczny w Polsce zapraszają w dniu 21 marca 2021 r. na Dzień Hodowcy - cykl odczytów On-LINE dedykowanych hodowcom psów.

Optymalny rozród i dobrostan psów hodowlanych. Moderatorem sesji będzie prof. dr hab. Wojciech Niżański - Katedra Rozrodu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Tematy wykładów prowadzonych przez naukowców i lekarzy weterynarii to:
» zdrowe zwierzę to wspólny sukces – o współpracy pomiędzy lekarzem a hodowcą
» optymalne żywienie psów reprodukcyjnych
» wyznaczanie terminu owulacji i najkorzystniejszego czasu unasienniania
» prawidłowe utrzymanie i wykorzystanie do rozrodu reproduktora
» dobrostan i prowadzenie ciąży oraz porodu
» opieka na szczeniętami – od urodzenia po odsadzenia.

Więcej informacji TUTAJ >

Zarejestruj się już dziś, wykorzystaj ten LINK >

WAŻNE KOMUNIKATY

W związku z sytuacją epidemiczną zmuszeni jesteśmy ponownie wyłączyć biuro oddziału ze stacjonarnej obsługi członków. Biuro pozostanie nieczynne do odwołania, przywracamy pracę zdalną.

W sprawach hodowlanych proszę kontaktować się bezpośrednio z wiceprzewodniczącą ds. hodowlanych p. Anną Rożniatowską, tel. 601 44 26 19

W pozostałych sprawach (druki hodowlane, wystawianie metryk, rodowody itp) z kierownikiem biura p. Izabelą Oberską, tel. 663 352 628, mail: biuro.zabrze@zkwp.pl

Zarząd Oddziału w Zabrzu ZKwP, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, wprowadza opisane niżej tymczasowe zasady postępowania w sprawach hodowlanych.

1. Zawiesza się do odwołania przeprowadzanie przeglądów miotów i hodowli, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt j. Regulaminu Hodowli Psów Rasowych

2. Metryki dla szczeniąt wydawane będą na podstawie pisemnego wniosku hodowcy (do pobrania >  PDF  EXCEL) i przesłanych pocztą elektroniczną do Oddziałowej Komisji Hodowlanej skanów dokumentów wymienionych w § 20 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych, to jest: Karty Krycia, Karty Miotu, potwierdzenia znakowania szczeniąt. Szczegółowe zasady opisano w Komunikacie OKH - więcej (PDF) >
Warunkiem wydania metryk jest dostarczenie kompletu prawidłowo wypełnionych i podpisanych druków oraz uiszczenie wymaganych opłat (przelewem na rachunek Oddziału w Zabrzu).

3. Uprawnienia hodowlane nadawane będą psom i sukom na podstawie pisemnego wniosku (do pobrania >  PDF  EXCEL) właściciela i skanów odpowiednich dokumentów, przesłanych pocztą elektroniczną do Oddziałowej Komisji Hodowlanej. Szczegółowe zasady opisano w komunikacie OKH - więcej (PDF) >

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZELEWÓW
Płatności przelewem na konto Oddziału muszą być dokładnie opisane - kto i za co dokonał wpłaty (rodzaj towaru). Przykładowo "karta krycia 1x, karta miotu 1x, metryki 6x, Janina Kowalska". Brak takiego opisu spowoduje, że wpłacający będzie musiał wysłać mailem oficjalne sprostowanie do przelewu (wymogi księgowości). Prawidłowo opisane przelewy zaoszczędzą Państwu i nam dodatkowej pracy.

CERTYFIKATY PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl 

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat.
W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET, analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach:
elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej
drukowanej– odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU). Wydrukowany certyfikat zostanie wysłany pocztą na adres właściciela oraz udostępniony również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie).


Zarząd Oddziału przypomina, że warunkiem uczestnictwa psa w imprezach organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce jest opłacenie przez właściciela składki za rok bieżący.
Składka za rok 2021 wynosi 70 zł.
Wpłaty prosimy wnosić na konto Oddziału z dopiskiem: składka 2021


Od dnia 01.02.2013 roku wpis uprawnień hodowlanych do rodowodu dokonywany jest pod warunkiem przedstawienia psa/suki do weryfikacji numeru chipu lub czytelnego tatuażu.

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >


 Konto bankowe oddziału:

Volkswagen Bank
92 2130 0004 2001 0409 0411 0001