Zarząd Oddziału zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 2.03.2018 r. (piątek) w siedzibie Oddziału w Zabrzu przy ul. Wolności 360.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:
1. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA
2. WYBÓR PREZYDIUM I PROTOKOLANTÓW
3. KOMISJI SKRUTACYJNEJ, MANDATOWEJ
I WNIOSKÓW
4. ZATWIERDZENIE SPRAWOZDAŃ WŁADZ ODDZIAŁU ZA ROK 2017
5. GŁOSOWANIE NAD ABSOLUTORIUM DLA ZARZĄDU ODDZIAŁU
6. DYSKUSJA NAD WNIOSKAMI
7. ZAMKNIĘCIE OBRAD

POCZĄTEK OBRAD GODZ. 17:30.

Od uczestników zebrania wymagane jest opłacenie składki za rok 2018 – w wysokości 70 zł.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na cykl wykładów z genetyki, żywienia psów, anatomii i zmian w przepisach Związku.
Psia genetyka w sposób prosty.” 10 i 11 marca 2018 r.
Sala Filli GCOP w Gliwicach, ul. Jagiellońska 21
Wykłady poprowadzi dla nas pani Katarzyna Adamus-Fiszer, członek oddziału w Krakowie, biolog, hodowca, asystent kynologiczny. Wykładowca w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie na kierunkach: Behawiorystyka zwierząt towarzyszących oraz Behawiorystyka zwierząt: specjalizacja pies. W trakcie pisania pracy doktorskiej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt. Obecnie właścicielka trzech dogów niemieckich i Jack Russell teriera.
Harmonogram zajęć:
10.03.2018 (sobota)
- godz. 10.00 – Inbred
- godz. 12.30 – przerwa
- godz. 14.00 – Genetyka na usługach kynologii
11.03.2018 (niedziela)
- godz. 11.00 – Genetyka umaszczeń

Udział dla członków Związku Kynologicznego w Polsce BEZPŁATNY (na podstawie okazanej legitymacji z poświadczeniem opłacenia składki członkowskiej za bieżący rok). Dla pozostałych zainteresowanych osób udział płatny 50 zł/os. za 1 dzień wykładowy.

Zapisy drogą elektroniczną na adres naszego oddziału: zabrze@zkwp.pl, w tytule proszę wpisać "zgłoszenie na wykłady - marzec"

Więcej na FB >

Wyniki Rankingu Wystawowego Oddziału w Zabrzu za 2016 rok (plik PDF) >

Wręczenie nagród dla zwycięzców sezonu wystawowego 2016 odbędzie się podczas konkurencji finałowych 39. Krajowej Wystawy Psów Rasowych w dniu 09.04.2017 r.

Zasady rankingu oraz wyniki poprzednich edycji znaleźć można na naszej stronie (tutaj >)

Badanie profilu DNA
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r. - jako jednego z wymogu hodowlanego -
badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury / załączniki: nr 14, 14a. więcej >

UWAGA !  Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu18.02.br. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.
Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.


Zarząd Oddziału przypomina, że warunkiem uczestnictwa psa w imprezach organizowanych przez Związek Kynologiczny w Polsce jest opłacenie przez właściciela składki za rok bieżący.

Od dnia 01.02.2013 roku wpis uprawnień hodowlanych do rodowodu dokonywany jest pod warunkiem przedstawienia psa/suki do weryfikacji numeru chipu lub czytelnego tatuażu.

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie
zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >